14 Kasım 2018 Çarşamba

JUPİTER YAY BURCUNDA

                                                                                 
                                                                               
                                                                                  

                                                                              9 KASIM 2018-2 ARALIK 2019Jüpiter 9 kasım 2018 itibariyle Yay burcuna geçiyor ve 3 Aralık 2019’a kadar da Yay burcunda kalacak. Büyüklüğü ile güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter adeta ikinci bir Güneş gibidir.   Jüpiter astrolojide “büyük benefik” yani “büyük iyicil” gezegen olarak kabul edilir.
Mitolojide tanrıların babası olarak bahsedilen Jüpiter’in antik zamanlarda adalet dağıtıcı, hayır sever ve Roma’nın ilahi koruyucusu olduğuna inanılırdı. Antik Romada Jüpiter , antik yunanda ise Zeus olarak tanımlanmıştır.
Yunanlar için Zeus cennetin kralıydı. Jüpiter gibi “ışık getiren” olarak adlandırılırdı.  Zeus’un parlayan ışığı insanların yüksek ideallerine ulaşabilmesi  için de  “aydınlanma” yı getirmişti.
Antik roma döneminde Jüpiter evlilik ayinlerine, törenlerine de hükmetmiştir.  Bu bakımdan aile, ev hayatı ve çocukların refahını kutsal alanlara taşımıştır.  Karısı, Juno
(antik romada Hera olarak geçer), doğum ve tüm geleneksel kadın rollerine öncülük etmiştir. Bu astrolojiye de yansımıştır ve Jüpiter’in koruyucu, anne arketipli, ev yönelimli Yengeç burcunda yücelmesinin de göstergelerinden biri olmuştur.
Jüpiter veya yunan mitolojisinde geçen adıyla Zeus en güçlü tanrı olarak aynı zamanda  gök gürültüsü, şimşek ve yağmur tanrısıdır. Geleceği öngören ve her girişimin başında çağrılan tanrı olarak hukukun, adaletin ve erdemin koruyucusudur. Her şeyi yöneten yüce yönetici, hukuk kurucusudur.   

Astrolojide de, Jüpiter yüksek öğrenim, inançlar, hukuk, ahlak ve felsefe ile ilişkili olmasının yanı sıra toplumun hizmetinde daha fazla bilgi arayışı ve tanrı’nın sosyal düzeninin düzenleyicisi olarak da mitsel rollerini yansıtır. Jüpiter’in inanca ve dine olan bağlantısı ise gezegenin yönetiminde olanYay burcunu yansıtır. “Daha az fayda sağlayan Venüs'ten farklı bir şekilde “daha büyük fayda sağlayanbir gezegen olarak ilahi koruma ile de ilişkilendirilmiştir.
Jüpiter, kendi yönettiği Yay burcuna geçmesiyle kendi doğasını saf bir şekilde gösterebileceği ve güçlü olduğu bir döneme giriyor. Doğası gereği genişleme, büyüme fonksiyonu olan Jüpiter’in kendi saf doğası ile birlikte Yay burcunun doğasını da büyüterek, genişleterek ortaya çıkartacağı anlamına gelir.

Yay burcu’nun sembolüne bakarsak eğer yarısı at yarısı insan olan bir sentor  görürüz. Hayvan bedeninin üzerinden insan olan yarısıyla, elinde tuttuğu ok ile gökyüzünü hedefleyen bir sentor.  Uzakları hedeflemiş bir ok, insanın uzaktaki bir şeylere ulaşmak için aldığı hedefi ve çabasını gösterir.  İçgüdüsellikten veya hayvan seviyesinden insan bilinciyle uzaklaşmak da sembolize ettikleri arasındadır.  Tıpkı Yay’ın kendisi gibi sembolü de gelecekle, uzaklarla ve yüksek amaçlarla ilgili olduğunu gösterir.
Gezgin, öğrenci ve filozof Yay’ın arketiplerindendir. Steven Forrest, ortaçağ astrologlarının bu üç arketipi iyi-daha iyi-en iyi hiyerarşisinde sıralamakta olduklarını söyler . Gezgin arketipiyle yeni ve değişik, farklı yerleri, kültürleri keşfeden ve deneyimleyen, öğrenci arketipiyle yeni bilgiler ve farklı bakış açılarını öğrenen,  filozof arketipiyle ise, deneyimlerinden ve öğrendiklerinden kendi hayat felsefesini oluşturabilmeyi ve evrene bütüncül olarak bakabilmeyi simgeler.

Jüpiter Yay burcundayken  kendi hayat felsefemizi oluşturabilmek, hayata karşı daha bütüncül bakabilmemiz için, başkalarının hayatlarına, bakış açılarına, inançlarına, kültürlerine hoşgörü gösterebilmeyi öğrenmemiz ve anlamamızı sağlamak için hepimize çeşitli deneyimler getirebilir. Böylelikle, yalnızca kendi bakış açımızdan bakmak, kendi doğrumuzdan yola çıkmak yerine, farklı bakış açılarını öğrenerek perspektifimizi genişletmemizi ve başka doğruların da olabileceğini kabul ederek algımızı açmamızı ve kendimizi geliştirebilmemizi sağlar.

Jüpiter güçlü bir durumda  olduğunda hakikat, dürüstlük, iyimserlik, ahlaklı olma, adaletli yargılama, hoşgörülü ve cömert olma ve daha büyük hedeflere ulaşabilmek için bir arayış anlamına gelir.
Zayıf olduğunda veya aşırıya kaçtığında ise önyargı, abartmak, kibirli olmak, tahammülsüzlük, övünmek, aşırı iyimserlik, gerçeği görememek, kendini herkesten üstün görmek,  savurganlık,  gereksiz risklere atılmak, yalnızca kendi bildiğini doğru sanmak, hoşgörüsüz, başkalarına kendi doğrusunu dayatmak şeklinde görülebilir.

Bu transit süresince Jüpiter, öğrenerek kendimizi geliştirebilmemiz için, hayatımıza yeni “bilgi” ler katacak eğitimleri, manevi olarak gelişebilmemiz için kendimizi, hayatımızı sorgulatacak ve bir anlam aramamızı sağlayacak “inanç” içeren deneyimleri, Uzaklar, farklı kültürler, farklı inançlar, farklı insanlar... kendimiz dışındaki farklılıkları da anlayabilmemiz, algımızı genişletebilmemiz için bize “yabancı” olan her tür kavramı hayatımıza getirebilir.
Jüpiter’in Yay burcundaki  transiti farklı düşünce biçimlerine ve yeni deneyimlere açık olabileceğimiz, yeni bilgiler öğrenebileceğimiz, hayata,  farklı kültürlere ve inançlara karşı hoşgörü geliştirebileceğimiz bir dönemdir. 

Gözde Kaygusuz


Kaynaklar: Barış İlhan-Astroloji Dersleri, Shirley Soffer-The Astrology Sourcebook, Stephen Arroyo-Exploring Jupiter, Steven Forrest-İçinizdeki Gökyüzü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme