19 Ocak 2018 Cuma

YAY
Yöneticisi: Jüpiter
Güney ay düğümünde yüceliyor
Merkür'de zararlı durumda
Kuzey ay düğümünde düşük durumda
Elementi: Ateş
Niteliği: Değişken

Yay glifi'ni düşündüğümüzde yarısı at yarısı insan olan elindeki oku atmak üzere ileriye doğru kaldırmış  bir sentor görürüz.  Yay'ın arketipleri ise gezgin, öğrenci ve filozof'dur.

Gezmiş, öğrenmiş ve sonunda kendi felsefini oluşturmuş bir filozof diyebilir miyiz ? Aslında bu arketipleri Yay'ın aşamaları gibi de görebiliriz. Gezmek demek, fiilen gitmek,deneyimlemek demek sonra öğrenme deneyiminden gelen bilgiye sahip olmak ve kendi deneyim ve bilgisine dayanarak kendi görüşlerini,felsefesini oluşturmak ve anlatıp yaymak. Çok gezen mi bilir ? çok okuyan mı  ? tam yay için söylenmiş sanki, deneyimlemeden kendi fikrini oluşturmaması gerekir.

Yay'ın özelliklerine baktığımızda ise iyimser, hevesli, özgür, maceracı,yargılayıcı, patavatsız, kaba, felsefi, önyargılı gibi özellikleri görürüz.
Bütün burçların takımyıldızları ile değil mevsimlerle ilgili olduğunu söylemiştik.
Yay'ın özelliklerini mevsim itibariyle kış'la bağdaştırmak zor olabilir ama düşündüğünüzde dinlerden önce dahi aralık ayı bir çok kutlamanın  yapıldığı bir aydır. Şimdi de aralık ayını düşündüğümüzde kış olmasına rağmen en kutlamalı aylardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Kışa rağmen, artık gündüzün geceyle olan savaşını kazanacağını biliyoruz, ışık karanlığı yenecek, iyimserlik ve geleceğe dair olan bu iyimser beklenti, gelecek günlerin daha uzun olacağını bilmemiz gibi Yay da geleceğe dair her zaman iyimserdir, inancını kaybetmez.

Yay burcu ateş elementinden olduğu için, Yay'da özünde harekete geçen dışa dönük bir enerji içerir. Niteliğinin değişken olmasıyla her tür duruma kolay adapte olabilir.
Yay bilgiye, öğrenmeye açık bir burçtur ama yay'ın öğrenmesi kitabi değil, deneyime dayalı olmalıdır. Bizzat kendisi deneyimlemeli, öğrenmeli ve ona göre kendi deneyiminden yola çıkarak fikrini oluşturmalıdır.

Yay'ı simgeleyen ileriye atılmak üzere kaldırılmış ok gibi, yay'da uzaklarla ilgilidir.  Uzak yerler, farklı kültürler yay'ın merak ettiği, öğrenmek istediği şeylerdir. Kendisinden farklı olanları deneyimlemesi, öğrenmesi hoşgörü geliştirmesine  neden olur. Ok'un atılmak için bir yeri hedef alması gibi yay'ın da idealleri ve yüksek amaçları olduğunu söyleyebiliriz.

Yay, inançla, felsefeyle ilgilidir. O yüzden inanç içeren her tür din, inanış da yay'ın alanındadır.
Yay'ın yaşadığı bir deneyimden sonra düşünüp kendi kanısına, yargısına varması gibi, yargılama ve hüküm verme de yay'ın en çok yaptığı şeylerden biridir.  Ama eğer önyargılı veya sadece kendi inançları, kanıları doğrultusunda bir hüküm verme görülürse gölgesine girmiş olur.

Yay'ı bütün özelliklerini sağlıklı olarak kullandığını düşünerek bir kişi olarak tarif edersek gözümüzde şöyle canlandırabiliriz; bizzat kendi  deneyimlerine dayandırdığı kanıları, yargıları,inançları olan, ama  görmüş olduğu çeşitli kültürler, farklı yerler, kişiler nedeniyle tek doğrunun olamayacağının da farkında olan, hoşgörüsü gelişmiş, ahlaklı, prensipleri olan, yüksek amaçları, hedefleri olan, iyimser, yeni şeyler denemeye hevesli, ileri görüşlü, hayata dair bilgisi ve deneyimi olmasına rağmen bilgiye ve deneyime her zaman açık olan, cömert, özgüvenli bir yapı canlanabilir gözümüzde.

Böyle bir insan ne kadar "ideal" (ideal olmak yay'a ait kelimelerden biridir) bir insan olarak görünse de yay'ın bir tarafının insan olmasına rağmen diğer tarafının da hayvan olduğunu unutmamak gerekir. Hayvanlarda olduğu gibi güçlü bir içgüdüye sahip olmasına rağmen gölgesi olarak  kaba ve vahşi de olabilir.

Yay'ın hayata karşı içgüdüsel bir kavrayışı olabilir. Ayrıca kahinleri de yay burcu simgeler ama buradaki kahinlik, deneyimlerine dayanan anlayış, önsezi, uzak görüşlülük gibi özelliklerden gelir.
Doğayı,tabiatı çok iyi tanıyan birinin küçük bir işaretten dahi sel basacağını anlaması gibidir yay'ın kahinliği. Yay her zaman gelecekle ilgilidir. Yengeç ne kadar geçmişteyse, Yay da o kadar gelecektedir.

Gelelim yay'ın gölgelerine; deneyimlemeden doğruyu bildiğine inanıp başkalarına da kendi doğrusunu dayatmaya çalışabilir. İnandığı şeyler konusunda fanatiklik derecesine gidebilir.
Buradaki fanatiklik tam tersi olarak inanmama konusunda görülebilir.

Mesela din konusunda çok sofu olanların fanatik derecesinde bağlı olanların veya hiç inanmayanların bunu körü körüne savunanların haritalarında ortak bir yay teması vardır.
Gölgesi inanmak veya inanmamak değil bu konularda aşırıya kaçmasıdır.
 Kendi prensiplerini, gerçekte kendisi uygulamasa dahi, başka insanlara nasihat eder.
O şöyle olmalı, bu böyle olmalı gibi her şeyin en doğrusunu biliyormucasına çok bilmiş bir tavır sergileyebilir. Kendi fikir ve inançlarında diretebilir. 
Karşıt burcu ikizlerin gölgesine kaçarak, kendi deneyimine dayalı bir bilgisi olmamasına rağmen, okuduğu kitabi bilgilerle ahkam kesebilir.

Bir diğer gölgesi kendini olduğundan fazla göstermeye çalışması ve bazen buna kendisinin de inanmasıdır. Yapabileceğinden fazlasını vaad edebilir. İyimserliği de fazla kaçtığı zaman her şeyi geleceğe havale eden, bugün yapması gerekenleri yarına bırakan, geleceğin daha iyi olacağından emin olduğu için bugünden bir şey yapmayan tembel ve üşengeç bir yapı olabilir.

Yay burcunun bir sınıf bilinci olduğu için insanları kendi içinde sınıflandırabilir. Ona göre davranabilir veya bir iyilik yaparken dahi içinden şişinerek, lüfteder şekilde yapabilir.
Diğer gölgeleri ise dikkatsizlik, üşengeçlik, ukalalık, patavatsızlık,kendine aşırı güven, ayağını yorganına göre uzatmamak şeklinde görülebilir.

Yapması gereken gerçekten deneyimlemek, kendi doğrusunu başkalarına dayatmamak, kendi fikrini fanatikçe savunmamak, başkalarının doğrularına, inançlarına saygı duymak, hayatta herkesin deneyimlerinin, yaşadıklarının ve bunun getirisi olarak doğrularının farklı olabileceğini kabul etmektir.

Aslında sağlıklı olarak yapması gerekenler için yine arketiplerine dönüyoruz ; Gezgin arketip doğayı ve hayatı deneyimlemesinin, uzak yerleri, kendisi dışındaki fikirleri, kültürleri tanımasının nedeni oluyor. Öğrenci arketipi bilgiye her zaman aç olmasına, yeni şeyleri merak etmesine ve öğrenmesine neden oluyor. Filozof arketipi ise bütün bu deneyim ve bilgilerin harmanlanmasıyla ve bu değerli deneyim ve düşünceleri etrafına yaymasıyla son buluyor.


Sevgili yay; Denemeden bilemezsin!
Bu dünyaya deneyimlemeye gelmiş olduğunu unutma ;)


Gözde Kaygusuz

Kaynak:Astroloji Dersleri-Barış İlhan
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme