1 Ocak 2018 Pazartesi

BAŞAKElement: Toprak
Nitelik: Değişken
Yönetici Gezegen: Merkür
Venüs'de düşük durumda, Neptün ve Jupiter'de ise zararlıdır

Başak, toprak elementinden olan diğer burçlar gibi maddeyle, somut olanla ilgilidir. Değişken niteliği ise ona esneyebilme özelliğini verir. Bu nedenle bir şey olmadığı zaman orada takılıp kalmak yerine fayda sağlayacak başka şeylere yönelebilir.
Mükemmelliği, kusursuzluğu isteyen, her şeyin tıkır tıkır yolunda gidebilmesi için bütün aksaklıkları saptayan ve düzeltendir. Yine de asıl amacı bu diyemeyiz. Daha çok, amacına ulaşabilmesi için  ona gerekenlerdir. O zaman gelelim altıncı burç olan Başak'ın amacı ne sorusuna, neden var ?

Önce zodyak burçlarını kısaca gözden geçirirsek Başak'ın neden var olduğunu daha iyi anlayabiliriz;

Koç evresi; insanın bebek olduğu evreye eş değerdir. Koç kendi isteklerinin peşinden gitmelidir. Bir bebeğin nasıl ki başkasını düşünmesini bekleyemezsek koç enerjisi de böyle bir enerjidir. Tabii ki isteklerinin peşinden gidecek ama önce ne istediğini keşfetmesi lazım.

Boğa evresi; bebeğin anneden ayrı olduğunu, kendi bedenini, fiziksel, maddesel dünyayı keşfetmeye başladığı evredir. Boğa'nın  da önce kendine yetmeyi, üretmeyi, sahip olduklarının farkına varmayı öğrenmesi gerekir. Sonra  da kaynaklarını geliştirmesi ve aradığı huzura kavuşması amacıdır.

İkizler evresi; Çocuğun konuşmaya başladığı, her şeyi merak etmeye başladığı ve yakın çevresiyle iletişim kurmaya başladığı evredir. Bir ikizlerin de olmazsa olmazı merakdır. O merak onu soruların cevabına, iletişim kurmaya, ve öğrendiğini aktarmaya götürür.

Yengeç evresi; Çocuğun artık kendi duygularının da farkında vardığı, sevmek, kızmak, kıskanmak gibi duyguları yaşamaya, hissetmeye balşadığı evredir. Yengeç kendi duygusal ihtiyaçlarıyla kendisinin ilgilenmesi gereken, sonra başkalarına ihtiyacı olan desteği vermesi gereken bir enerjidir.

Aslan evresinde ise çocuk kendini ifade etmeyi ve kimliğini göstermeyi isteyen, kim olduğunu ortaya koyabildiği bir evrededir. Aslan'ın da eleştirilmekten veya alkış almamaktan korkmadan kendini ortaya koyması gerektiği gibi.

Başak evresine geldiğimizde ise artık kim olduğumuzu biliyoruz ama gelişmemiz gerek, artık okula gitmesi gereken bir çocuk gibi, kendi potansiyelimize ulaşabilmemiz için kendimizi geliştirmeliyiz. Bunu yapabilmemiz için önce sistemli, düzenli çalışıp, eksikleri tamamlayıp, kusurları düzeltip yola koyulmamız gerekiyor. Bunlar başak'la ne kadar bütünleşik kelimeler değil mi ? Düzen, çalışmak, kusursuzlaşmak ama aslında bunlar amaca giden yolda başak'a gerekli olan özellikler.

Başak'ın asıl amacı potansiyeline ulaşmak, onu gerçekleştirmek, bunun için kusursuzlaşması, mükemmelleşmesi gerekiyor. O yüzden faydalı olanla faydasız olanı hemen ayırt edebilmesini sağlayacak olan güçlü bir analizci yapısı vardır. Kusurları düzeltebilmek için önce onları görüp kabul etmek gerekir, bunun için de gereken özellik ise alçakgönüllülüktür. Başak'ın bunu yapabilmesi için alçakgönüllülük sahip olduğu şeylerden biridir.

Başak kendi kusurları dahil her tür hatayı, kusuru görebilecek bir analiz yeteneğine sahiptir.
Eğer o kusurları görüp, aksaklıkları düzeltemezse potansiyeline de ulaşamaz. Fakat amacına giden yolda, amacını unutup hata düzeltmeye,eleştirmeye odaklanırsa gölgesine kaçmış olur. Bu kendisi için de böyle, dış dünya için de böyledir.  Kendisini eleştirmeye fazla odaklanırsa sürekli kendisinde hata arayan, kendini suçlayan birine döner ya da dış dünyaya karşı eleştirel ve hata bulmaya yönelik bakarsa yine amacına ulaşamaz. Pire için yorgan yakan, hatalara takıntılı, mükemmelik takıntısı olan bir şeye dönüşür.

Kendi potansiyeline ulaşmakla, kafasındaki kusursuz ve mükemmel olana ulaşmak arasında bir karışıklık olduğu zaman gölgelerine kaçabilir. Bir şeyin kendi potansiyeline ulaşması demek onun zaten mükemmel olması demektir. Ama karşıt burcu balık'ın gölgesi olan idealize etmeye kaçarsa,  kusursuzluğu ve mükemmelliği idealize ederek dünyada olmayan bir şeye ulaşmaya çalışabilir.

Hizmet, Başak'ın kendini ifade etme yoludur. Buradaki hizmet, hizmetçiliğe kaçarsa gölgesine kaçmış olur zaten bahsettiğimiz de bu değil çok daha yüksek bir amaç vardır başak'ın hizmetinde; kendisini hizmet kanalıyla mükemmelleştirmek.

Başak'ın kendi sistemini oluşturup çalışarak bir konuda ustalaşıp, ustalaştığı konuda da insanlığa, topluma hizmet, fayda sağlamak için sunması gerekir.
Ustalaşabilmek için çok çalışmak, hatalarını farkedip, kabul edip düzeltmek, usta olabilmek için önce çırak olmayı kabul etmek gerekir. Yaptığı işte aksayan yönleri saptaması, düzeltmesi kusursuz işleyen bir sistem oluşturması ve  sonra insanlığa fayda ve hizmet sağlaması gerekir.

Bu kadar çalışkanlıktan bahsetmemize rağmen eğer karşıt burcu Balık'ın gölgelerine kaçarsa işten kaçan, sürekli erteleyen, sistem kurmak yerine bir karmaşa içinde olan birine dönüşebilir.
Fazla başak enerjisi olursa endişe ve kendi sistemini, düzenini hayata ve herkese dayatma isteği gölge olarak görülür, o zaman biraz karşıt burcu balık'a doğru gidip kabulleniciliği ve biraz oluruna bırakmayı öğrenmesi gerekir.

Gözde Kaygusuz


Kaynak: Astroloji Dersleri-Barış İlhan


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme