1 Aralık 2017 Cuma

DOĞUM HARİTASINDA NİTELİK VE ELEMENT HESAPLAMA
NİTELİKLER 

Nitelikler (öncü-sabit-değişken)  ve Elementler (ateş-hava-su-toprak) bir haritaya başlarken ilk bakacağımız adımdır. O haritada baskın nitelik veya element var mı? veya hiç olmayan eksik olan bir nitelik/element var mı ?
Bunu anlayabilmek için basit bir puanlama sistemiyle element ve nitelikler için ayrı ayrı hesaplama yapıyoruz. hesaplama dediğime bakmayın basit bir toplama işlemi aslında.
Önce niteliklerden ve elementlerden biraz bahsedelim.

ÖNCÜ NİTELİK; inisiyatif almayı, bir şeyi başlatmayı, harekete geçebilmeyi gösterir. Öncü niteliğin fazla olması kişinin bir sürü başlatılmış ama yarım kalmış projeleri olabileceğini gösterebilir. Eksikliğinde ise harekete geçmeyle ilgili sorun yaşayabilir.

Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak  

SABİT NİTELİK; Kalıcılığı, sağlamlaştırmayı, başlanan şeyi bitirmeyi gösterir.
Fazla sabit olunca kişinin görüşleri de sabit olabilir. Hayatıyla ilgili harekete geçmekle veya değiştirmekle ilgili sorun yaşayabilir. inatçılık da bir diğer yan etkisidir :) Eksikliğinde ise tahmin edebileceğiniz gibi irade ve sabır da eksik olacağı için yapmak istediklerine başlayıp bitirememe, devam ettirememe gibi durumlar görülebilir.

Sabit burçlar:  Aslan, Akrep, Kova, Boğa

DEĞİŞKEN NİTELİK: Esnekliği, uyum sağlayabilmeyi, hemen adapte olabilmeyi gösterir. Yine fazlaya kaçtığı zaman bir onu isteyen sonra vazgeçip başka bir şeyi isteyen, yani biraz maymun iştahlı, kararsız, ne istediğini bilmeyen bir yapı verebilir.

Değişken burçlar: Yay, Balık, İkizler, Başak


Bir doğum haritasında Nitelikleri hesaplayabilmek için Güneş ve Ay'ın bulunduğu burca 2 puan geri kalan gezegenlerin bulunduğu burçlara 1 puan verin. gezegen dışında  Yükselen (asc veya ac) ve Tepe noktası'nın (mc) bulunduğu burç da 1 puan. yani toplamda 14 puan olacak ama bu dağılım sizin haritanıza göre olacak.
Aşağıda örnek bir harita var. İlk etapta karışık gelebilir ama zaman geçtikçe ve üzerinde çalıştıkça bu kadar karışık gelmeyecek. Haritada gezegenler, evler, burçlar ve açılar var. Biz nitelikleri ve elementleri hesaplayabilmek için önce hangi gezegenin hangi burçta olduğunu yazacağız.
NİTELİK VE ELEMENT HESAPLAMA

AC yazan yer Yükselen (bu haritada balık)
MC yazan yer Tepe noktası (bu haritada yay)

Güneş ve Ay'ın bulunduğu burçlar için 2 puan, diğer gezegenlere ve yükselen ve Tepe noktasına 1 puan vereceğiz.

Yukarıdaki semboller burçları ve gezegenleri gösteriyor. Her burcun yanında o burcun sembolü, diğer kolonda ise o burcu yöneten gezegen ve sembolü bulunuyor. 

Koç burcunun yanında koçun sembolü görünüyor. Onun yanında da koç burcunu yöneten gezegenin sembolü yani Mars görünüyor.
Böylelikle hangi burcu hangi gezegenin yönettiğini ve de sembollerini öğrenmek daha bütüncül ve kolay olacaktır. 
Haritaya bakarken semboller tablosundan yararlanabilirsiniz.

Şimdi yukarıdaki haritayı hesaplamak için, gezegenlerin burç yerleşimlerini sırasıyla yazalım.

Önce yükselen (AC) ve Tepe noktasına (MC) bakıyorum.

AC: BALIK (Balığın niteliği değişken- elementi su) 1 PUAN
MC: YAY     (Yay'ın niteliği değişken-elementi ateş) 1 PUAN
GÜNEŞ: AKREP  (Akrep'in niteliği sabit-elementi su) 2 PUAN
AY: BAŞAK (Başak'ın niteliği değişken- elementi toprak) 2 PUAN
MARS: TERAZİ (Terazi'nin niteliği öncü-elementi hava) 1 PUAN
VENÜS: AKREP (Akrep'in niteliği sabit-elementi su) 1 PUAN
JUPİTER: AKREP (Akrep'in niteliği sabit-elementi su) 1 PUAN
MERKÜR: YAY (Yay'ın niteliği değişken-elementi ateş) 1 PUAN
SATÜRN: YAY (Yay'ın niteliği değişken-elementi ateş) 1 PUAN
PLUTO: OĞLAK (Oğlak'ın niteliği öncü-elementi toprak) 1 PUAN
NEPTÜN: BALIK (Balığın niteliği değişken- elementi su) 1 PUAN
URANÜS: KOÇ (Koç'un niteliği öncü-elementi ateş) 1 PUAN

Toplam 14 puan yapıyor. Şimdi ayrıştırabiliriz.

Değişken: 7 Puan
Sabit: 4 Puan
Öncü: 3 Puan

*7 ve üstü bir puan çıkıyorsa bu genelde baskın olarak kabul edilen bir niteliktir.
*0-1 puan çıkarsa eksik kabul edilir.
Bu haritada eksik diyebileceğimiz bir nitelik olmamasına rağmen öncü burçların kişisel olmayan gezegenlerde olması kullanımını zorlaştıracaktır. Yani satürn sonrası gezegenleri (uranüs-neptün-pluto) bir kişinin kullanabilmesi için farkındalık düzeyinin yüksek olması gerekir.

Haritaya dönecek olursak bu kişinin değişken niteliğinin baskın olması, kolay uyum sağlayabilen, birden fazla ilgi olanı olan, çabuk yön değiştirebilen, herhangi bir konuda verdiği kararın arkasında durmakta zorlanan, hızlı fikir değiştiren gibi özellikler görülebilir.
Eğer sabitlik hiç olmasaydı bu durumun gölge tarafları daha çok görülebilirdi. Sabit niteliğin 4 puan olması ve kişisel gezegenlerde bulunması iradesini sağlamak için güç verebilir.
O zaman ikisini birleştirdiğimizde değişkenlik niteliği bir şeye takılıp kalmamasını devam etmesini, farklı bir bakış açısından bakmasını sağlarken, sabitlik de kendini zorlarsa bir işi tamamlamak için gereken iradeyi gösterebileceği şeklinde okunabilir.
Öncü 3 puan olduğu için yok veya eksik diyemeyiz sadece kişisel gezegenlerde olmaması daha dışsal dediğimiz gezegenlerde olması nedeniyle öncü niteliği görünür olmayabilir. Yani ilk başlatan, harekete geçen, inisiyatif alabilen vs. gibi.

Kişisel yani daha içsel gezegenler: Güneş, Ay, Venüs, Merkür, Mars, Jüpiter, Satürndür.
Bu gezegenleri doğal olarak kullanıyoruz zaten. Nasıl kullandığımız haritamızda hangi burçta olduğuna göre değişkenlik gösterir.

Bu arada niteliklerle ilgili önemli bir bilgi daha; Her doğum haritasının dört köşesi vardır. Bu dört köşeden ikisi zaten bildiğimiz AC (yükselen) MC (tepe noktası) birde AC'nin tam karşısında DC yani alçalan ve MC'nin tam karşısında IC yani ayak ucu veya nadir olarak geçer.
Bu köşe noktalarına 1.ev başlangıcı-4.ev başlangıcı-7.ev başlangıcı-10.ev başlanıcı olarak da bakabiliriz. Bu köşelerde hangi nitelik varsa yani haritanın dört köşesi sabit olsun bu kişinin sabitliği baskın çıkmasa bile hayatında sabit niteliği görebiliriz. 4 köşenin de aynı nitelik olması şartıyla önemli bir yer tutar kişinin hayatında.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme